aktualnościfestiwalgaleria

VIII Międzynarodowy Festiwal „Odkrywamy Paderewskiego” był kontynuacją wydarzeń realizowanych przez Polsko-Ukraińską Fundację im. i. J. Paderewskiego od 2012 r. i wynikiem wieloletniej współpracy z prestiżowymi partnerami z Ukrainy. Festiwal to największe polskie wydarzenie muzyczne organizowane we Lwowie. Pomysł festiwalu od samego początku wiązał się, z promowaniem Polski jako Państwa Niepodległego, którego historia i kultura nierozerwalnie wiążą się z najwyższymi wartościami takimi jak wolność i suwerenność.

Tegoroczny festiwal odbywał się w nawiązaniu do trzech wybitnych artystów: Mickiewicza, Moniuszki, Paderewskiego. Pomysł połączenia tych wielkich twórców i równie gorących patriotów nasunęły przypadające w tym czasie rocznice historyczne.

Równo 115 lat temu odsłonięto we Lwowie jeden z najpiękniejszych pomników A. Mickiewicza- poety, działacza politycznego, publicysty, tłumacza, filozofa, działacza religijnego, organizatora i dowódcy wojskowego. Mickiewicz był działaczem niepodległościowym, organizatorem polskich oddziałów do walki z Rosją, bonapartystą. Najsłynniejsze jego działa to Pan Tadeusz i Dziady.

Interpretacji muzycznej dziadów, podjął się sam Moniuszko tworząc w 1865r. „Widma”. W tym samym roku ”Widma” wykonano we Lwowie, na sali obecny był kompozytor. „Widma” i Pieśni Moniuszki do słów Mickiewicza były także głównymi utworami wykonywanymi podczas uroczystości odsłonięcia Kolumny Mickiewicza w październiku 1904 roku. Rok 2019 został ogłoszony przez Senat RP ogłoszony rokiem Moniuszki, obchodzimy 200 rocznicę jego urodzin. Stanisław Moniuszko przeszedł do historii jako ojciec polskiej opery narodowej. Tworzył ku pokrzepieniu serc Polaków zniewolonych przez zaborców. W latach poprzedzających wybuch powstania styczniowego i bezpośrednio po nim, wbrew trudnym warunkom społecznym i politycznym, stworzył swoje najsłynniejsze dzieła – opery „Halka” i „Straszny dwór”.

Równo 100 lat temu Paderewski objął funkcję premiera i ministra spraw zagranicznych RP. Cieszący się powszechnym szacunkiem światowej sławy pianista rozpoczynał bardzo trudną misję, której celem miało być zjednoczenie podzielonego politycznie kraju. „Nie przyszedłem po dostojeństwa, sławę, zaszczyty, lecz aby służyć, ale nie jakiemuś stronnictwu. Szanuję wszystkie stronnictwa, lecz nie będę należał do żadnego. Stronnictwo powinno być jedno: Polska, i temu jednemu służyć będę do śmierci” – powiedział Paderewski.

W ramach tegorocznych wydarzeń we Lwowie odbyły się:

– Koncert Moniuszko Nieznany

– Koncert Lwów dla Mickiewicza i Moniuszki

– Koncert Niepodległa