aktualności

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Longina Komołowskiego – Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – naszego wieloletniego przyjaciela i partnera, współorganizatora licznych przedsięwzięć na rzecz promocji kultury polskiej zagranicą. Rodzinie i przyjaciołom składamy kondolencje i łączymy się w bólu.